1940-1950, София, военни, командири, политика, правителство, събития

Регентите професор Богдан Филов, генерал-лейтенант Никола Михов  и княз Кирил след полагане на клетвата, с царица Йоанна. София, 11 септември 1943 г.

Имена: , , ,