1940-1950, София, военни, командири, политика, правителство, събития

Регентите професор Богдан Филов, княз Кирил и генерал-лейтенант Никола Михов напускат Народното събрание след полагане на клетва. София, 11 септември 1943 г.

Имена: , ,