1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Наблюдение с далекомер на противниковите позиции. Южния фронт, 1917 г.