1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Укритие близо до фронта, наречено от обитателите "Вила Широк живот"