1930-1940, София, военни, личности, политика, посещения, събития, чужди военни

Посещението на югославския крал Александър I в София, 27 септември 1934 г.

Имена: ,