1930-1940, София, военни, личности, чужди военни

Посещението на югославския крал Александър I в София, на път към Двореца, 27 септември 1934 г.