1980-1990, София

София, сградата на Министерския съвет, 80-те години на ХХ век