1980-1990, София, храмове

София, джамията Баня Баши, 80-те години на ХХ век