1940-1950, Велико Търново

Изглед от Велико Търново, 1942 г.