1920-1930, Плачковци, етнография

Жени с народни носии в Плачковци, 1929 г.