1960-1970, София, архитектура, кина, от въздуха, хотели

София, хотел "Плиска", кино "Изток" и Цариградско шосе през 60-те години на ХХ век