2000-2010, Пловдив, въздухоплаване, индустрия, транспорт

Летище Крумово - първият български вертолет Н11В1, конструиран и изработен от Николай Поповски, наши дни