1980-1990, София, автомобили, автотранспорт, транспорт

София, пътен трафик по булевард "Александър Стамболийски", 1983 г.