1970-1980, София, архитектура, въздухоплаване, услуги, хотели

София, ул. "Леге", представителствa на "Балкан" и Air France, в бившия хотел "Империал", 1979 г.