1910-1920, комити, лица

Комита от ВМОРО в четническа униформа