1940-1950, София, бомбардировки, събития

Порталът на Военното на Н.В. Училище и околните сгради по ул. "Шипка", пострадали от съюзническите бомбардировки, София, зимата на 1944г.