1950-1960, идиотщини

Ползване на повреден противогаз, из инструкция за предпазване на населението при атомна атака, диафилм на ДОСО (доброволна организация за съдействие на отбраната), 50-те години на ХХ век