1950-1960, идиотщини, реклама

Из инструкция за предпазване на населението при атомна атака, диафилм на ДОСО (Доброволна организация за съдействие на отбраната), 50-те години на ХХ век