1940-1950, Бронираната бригада, Втора световна война (1939-1945), автомобили, артилерия, военни, камиони, моторизирани

Влекачи и щабни коли от Артилерийския полк на Бронираната бригада, маневрите край Нова Загора, 1942 г.