1940-1950, Бронираната бригада, Втора световна война (1939-1945), артилерия, военни

Позиция на оръдие от Артилерийския полк на Бронираната бригада, маневрите край Нова Загора, 1942 г.