1930-1940, Витоша, бит, туризъм

Група от млади планинари на Златните мостове, Витоша 30-те години на ХХ век