1930-1940, Плевен, военни

Войници, ангажирани в поддръжката на парка до Военния клуб в Плевен, 30-те години на ХХ век