1920-1930, военни, кавалерия

Офицер от 5-ти конен полк, отличен за проявена храброст през Първата световна война