1930-1940, бит, семейство

Гара Кунино 1932 г., баща с двете си деца