1940-1950, Скопие, етнография

"Скопянка" - жителка на град Скопие, облечена в народна носия, 40-те години на ХХ век