1940-1950, Охрид, етнография

Младо момиче, облечено в народна носия от Охрид, 40-те години на ХХ век