1920-1930, военни, гвардия

Гвардейци от охраната на Двореца, 20-те години на ХХ век