1930-1940, Шумен, партизани, правосъдие, събития

Шуменският затвор 1936г., комунисти затворници, в средата Пеко Таков

Имена: