1900-1910, София, етнография, животновъдство

Пастирчета от Шоплука, началото на ХХ век