1930-1940, бит, кръчми, търговия

Пивница - ресторант "Рай" при вила "Рай", 30-те години на ХХ век