1930-1940, личности, светски, събития

Н.В.Цар Борис III поздравява представителите на чуждите войски, 30-те години на ХХ век

Имена: