1920-1930, София, избори, политика, събития

София, общински избори - избиратели бистрят политика, ъгъла на ул.