1930-1940, Горна Баня, бит

Обществената минерална чешма в Горна Баня, 30-те години на ХХ век