1920-1930, бит, етнография

Възрастни жени чепкат вълна с ръчно чепкало, 20-те години на ХХ век