1910-1920, Пазарджик, култура и изкуство

Настоятелството на читалище "Виделина" в Пазарджик, 1912г.