1920-1930, Пазарджик, култура и изкуство

Пазарджик, сградата на читалище и театър "Виделина", 20-те години на ХХ век