1920-1930, бит, кръчми, мода, търговия

Група мъже, събрани на по халба бира в двора на бирария, 20-те години на ХХ век