1930-1940, София, архитектура, хотели

София, централната баня, кооперация "Мусала", хотел "Сплендид" и хотел "Берлин", 30-те години на ХХ век