1920-1930, София, митинги, партии, политика, събития

Манифестация по повод конгреса на Национал-либералната партия, София 1927г.