1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития

София, възстановителни работи след бомбардировките, улица "Янтра" и улица "Цар Иван Асен II", 1944 г.