1800-1900, Плевен, бит, мода, семейство

Три сестри със семействата си, Плевен, 1895г.