1920-1930, Варна, Оборище (Семет), бит, етноси, мода, семейство, турци

Три братовчедки, български туркини от село Семет - днес Оборище (Варненско), 1925г.