1920-1930, Божурище, въздухоплаване, транспорт

Летище Божурище, 1928 г. На хангара се вижда името на първата българска авиокомпания, БУНАВАД