1980-1990, София, въздухоплаване, транспорт

Пасажери се качват на самолет ТУ-154 на БГА Балкан, летище София 1988г.