1970-1980, Златни пясъци

Курортисти с моторници край плажа на Златни пясъци, 1971г.