1930-1940, артилерия, военни

Артилеристи почистват и полират гилзи за снаряди, 30-те години на ХХ век