1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни

Подофицер и войници купуват агнета в планинско село