1960-1970, естрада, музика

Маргрет Николова и Кирил Семов, 60-те години на ХХ век

Имена: ,