1920-1930, бит, етнография

Много бедно облечен възрастен мъж, 20-те години на ХХ век