1930-1940, бит, корабоплаване, транспорт

Лодкари, превозващи пътници през Дунава преди построяването на мост между България и Румъния, 30-те години на ХХ век